Ergonomija

Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta skušamo delo čim bolj prilagoditi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim, ter zmanjšati oziroma preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje...

 

Oblikovanje ergonomskega delovnega mesta oziroma okolja zajema človeške navade in na ta način pogosto naredi človekovo delo bolj produktivno, učinkovito, varno in zanesljivo...

 

Absentizem (odsotnost z dela) kot posledica neergonomskkih delovnih okolij, je večplasten in kompleksen pojav s katerim se ukvarjajo različne znanstvene discipline. Skupna ugotovitev posameznih avtorjev odsotnosti z dela je, da je absentizem izjemno pereč problem, ki pomeni hkrati tudi visok strošek za vsako podjetje...

... s strokovnim interdisciplinarnim pristopom bomo lahko naredili mnogo več kot sedaj na področju ergonomije in tako ohranjali psihofizično zdravje zaposlenih...

 

gbl

Zbornik povzetkov referatov na 2. slovenskem posvetu o ergonomiji na delovnem mestu

 

gbl

Zbornik povzetkov referatov na 3. slovenskem posvetu o ergonomiji na delovnem mestu

 

gbl

Zbornik povzetkov referatov na 4. slovenskem posvetu o ergonomiji na delovnem mestu